ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
Rojčeva 16
1000 LJUBLJANA

Delegati in drugi udeleženci glavnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo v Hrastniku smo ob koncu zasedanja sprejeli posebno izjavo za javnost, v kateri vnovič izpostavljamo in javno opozarjamo na vse pogostejše pojave fašizma, neonacizma, rasne nestrpnosti, sovražnega govora in ksenofobije. Naša zaskrbljenost ob tem je toliko večja zarad dejstva, da novodobni neofašizem danes sploh ni samo težava sosednje Italije, pač pa celotne Evrope. Zveza veteranov vojne za Slovenijo kot nevladna veteranska in domoljubna organizacija civilne družbe, ki šteje preko 24-tisoč članov, vse te pojave odločno obsoja, saj se zavzemamo za strpnost, resnicoljubnost, sožitje in sodelovanje med narodi in državami ter za demokratični dialog o vseh odprtih vprašanjih in problemih sodobne družbe v zaostrenih mednarodnih razmerah. Pri tem pa posebej terjamo dosledno spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki morajo veljati v sleherni demokratični državi in družbi. Zaskrbljeni smo tudi zaradi vse pogostejših primerov grobega potvarjanja zgodovine in zanikanja antifašističnih temeljev, na katerih je zgrajena sodobna Evropa.

Zato je glavni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo v Hrastniku sprejel naslednjo izjavo za javnost:

»Veterani vojne za Slovenijo, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, najostreje obsojamo fašistoidne izjave najvišjih politikov sosednje Italije ter predsednika evropskega parlamenta. Tistega parlamenta, v katerem sedijo tudi naši evro poslanci in velikokrat ne odreagirajo na vse pogostejše primere novodobnega fašizma in odkritega zanikanja antifašizma. Veterani vojne za Slovenijo podpiramo stališča našega državnega vodstva, da to ni bilo prvič, da smo z italijanske državne ravni slišali zgodovinske ocene in politična stališča, ki med Slovenci vzbujajo ogorčenje in zaskrbljenost. Zato toliko bolj zaskrbljeni opozarjamo, da se tudi po naši oceni na slabše spreminja evropski kontekst sožitja in enotnosti, v katerem postajajo take ocene in stališča še posebej skrb vzbujajoči. In v zaostrenih mednarodnih razmerah, kakršnim smo priče, zelo nevarni. Zato se odločno pridružujemo antifašističnim silam, saj rasistična in ksenofobna gibanja, ki so v neverjetnem vzponu, ne pomenijo nič dobrega in v končni fazi ogrožajo celo parlamentarno demokracijo.

Veterani vojne za Slovenijo obžalujemo nedolžne žrtve vseh vojn, hkrati pa zelo jasno in odločno zavračamo ponarejanje zgodovinskih dejstev. Ob tem pa nekoliko razočarani ne razumemo neodločnega odziva nekaterih naših političnih strank, njihovih voditeljev in dela slovenskih evroposlancev na pojave odkritega prevrednotenja zgodovine, ki služi tudi novemu razraščanju nacifašizma. Pričakujemo, da bo takšne in podobne neodločnosti vse manj in da bo evropski duh svobode in demokracije preveval vse ustanove EU in s tem tudi države članice. Za kaj takega pa potrebujemo odločnost in pokončno držo vseh, ki smo jim zaupali vodenje nacionalnih držav in evropskih institucij. Fašizem in nacizem v Evropi sta dejstvo, oba pa sta imela za cilj uničenje slovenskega naroda. In ravno zaradi tega veterani vojne za Slovenijo, ki smo pred 28-timi leti stopili v bran mladi demokratični državi Sloveniji in skupaj s takratno Milico in drugimi strukturami obranili njeno neodvisnost, opozarjamo, da se je treba vsemu temu odločno upreti in storiti vse, da se preneha s potvarjanjem zgodovine in da se naredi konec zgodovinskemu revizionizmu. Veterani vojne za Slovenijo namreč ne moremo mimo obsodbe enostranske, neobjektivne in tudi selektivne interpretacije zgodovinskih dejstev. Vsi ti pojavi v Evropi v 21. stoletju v naši neposredni soseščini, na naših mejah na zahodu, vzhodu in jugu, so povsem nesprejemljivi in vredni vse obsodbe, saj so v popolnem nasprotju z vrednotami, na katerih je zgrajena in zasnovana moderna združena Evropa«.

V Hrastniku, 6. aprila 2019
ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
Ladislav LIPIČ, predsednik