SPREMEMBA ZAKONA O VOJNIH VETERANIH

ZVEZA VETERANOV VOJNE
ZA SLOVENIJO

Rojčeva ulica 16, 1110 Ljubljana
tel.: (01) 524 17 84, (01) 540 20 65
faks: (01) 524 26 88
e-pošta: info@zdruzenje-sever.si

ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH
DRUŠTEV SEVER

Štefanova 2, 1000 Ljubljana
tel: 041 725 397, 041 325 398
e-pošta: zveza@zvvs.si