Razglednice pomembnejših dogodkov od 2004 do 2016 je oblikoval Jože Zemljak.