Odkritje spominske plošče na stanovanjskem bloku na Planinski cesti 29 v Sevnici, 22. junija 2018, ki obeležuje odhod Sevniške čete za posebne namene v Krakovski gozd.
V petek, 22. junija 2018 popoldan smo pri stanovanjskem bloku na Planinski cesti odkrili spominsko ploščo. Spominja nas na junijske in julijske dni v letu 1991, ko sta se v teh stavbah pripravljali dve četi TO – sevniška in krška – za boje v vojni za Slovenijo. Sevniška četa je takrat iz te stavbe odšla v Krakovski gozd in bila tista enota, ki je pričela boj z oklepno enoto JA in ga tudi izbojevala. Pomnimo in ne pozabimo!
Ljubo Motore
 
G O V O R
upokojenega majorja SV Jožeta – Janija Koširja, dne 23. Junija 2017 na proslavi ob 26. letnici odhoda ČPN TO občine Sevnica (Četa za Posebne Namene Teritorialne Obrambe občine Sevnica) v Krakovski gozd
Spoštovani!
O ČEM BOM GOVORIL:
MOBILIZACIJA ČPN TO občine Sevnica;
USPOSABLJANJE EPN (Enot za Posebne Namene);
ODHOD NA NALOGO V KRAKOVSKI GOZD
ORGANIZACIJA OBRAMBE CESTNE BARIKADE
ZAUSTAVITEV OKLEPNE KOLONE LTRD – (LAHKO TOPNIŠKO-RAKETNI DIVIZION JLA IZ KARLOVCA)
PRIHOD OSTALIH ENOT TO DOLENJSKE, ORGANIZACIJA NAPADA IN IZMIK
 MOBILIZACIJA ENOTE , NAMESTITEV IN USPOSABLJANJE:
ČPN TO občine Sevnica je bila mobilizirana 21. junija 1991 pri skladišču orožja in opreme TO občine Sevnica, na Kvedrovi ulici, pri avtobusni postaji ali za takratno Milico, sedaj PP Sevnica.
Zadolžitev in delna zamenjava osebne opreme,
Odhod in namestitev enote v Učni Center (UC) za usposabljanje EPN na Planinski cesti v takratna samska domova GP GRADIS Zagorje,
Prihod in namestitev ČPN TO Krško (Četa za Posebne Namene Teritorialne Obrambe Krško) v zgornji samski dom GP Gradis,
ČPN TO Brežice je iz MOB zbirališča odšla v Gorenji Leskovec nad Blanco.
Takoj po prihodu smo vzpostavili notranjo službo (Prijavnico, dežurstvo, požarstvo), varovanje (stražo) in opazovalno službo.
Pričetek usposabljanja Enot za Posebne Namene:
Poveljstvo UC:
Poveljnik UC – stotnikMirko Ognjenovič,
Namestnik poveljnika UC – stotnik Jože Jani Košir,
Referent za splošne zadeve in varnost – štabni vodnik – Franc Rupret.
Pričeli smo z usposabljanjem EPN po načrtu, predvsem iz tem hitrega posredovanja, pretres terena, pregled vozil in oseb in drugo. Usposabljanje enot je potekalo v v okolici samskih domov in v rajonu Zajčje gore.
ODHOD NA NALOGO:
jun.1991 – Znak za napad iz zraka,
Izdal sem Ustni ukaz za premik obeh čet, tudi vozil iz popisa, v dolino potoka Sevničina v rajon Pekarne,
Preklic alarma, odhod v UC in sprejem ustnega Ukaza od stot. Ognjenoviča o postavitvi začasnega poveljnika EPN TO Sevnica in odhodu ČPN TO Sevnica na nalogo varovanja barikade v Krakovski gozd,
Dopolnitev enote, zast. Vili Logar – zaščitne maske, lopate, krampi, male vojaške lopate (poznato kot ašovčiči),  ročne bombe, dodatni Bk streliva, kumolativne mine in nastavki za puške M-48 in M-98K in ostala oprema;
Prihod 2 avtobusov,
Odhod cca 12,30 uri in prihod v Krakovski gozd v rajon zaselka Topol ob13.30 uri,
Menjava na položajih med Brežiško četa TO in ČPN TO Sevnica (to je bila druga enota TO Brežice – ni bila ČPN iz Gorenjega Leskovca) – (zast. Edi Zanut iz 25. Obm ŠTO Brežice je bil zadolžen za enoto v Krakovskem gozdu ) – vmes kosilo
ORGANIZACIJA OBRAMBE CESTNE BARIKADE:
Razporeditev enot ČPN TO Sevnica za obrambo barikade:
vod – levo ob avto cesti ob barikadi,
Poveljstvo – Puntarjeva domačija v zaselku Topol,
vod – levo ob avto cesti v zavarovanju prihoda po avto cesti iz smeri Ljubljana –  Trebnje,
vod – levo ob avto cesti ob barikadi in deno jasi,
Četna postaja za oskrbo – v gozdu med položaji in poveljstvom čete,
Nekaj vojakov v zavarovanju povelstva in v gozdu v zavarovanju komunikacije Velika vas – Rimš –  Raka.
ZAUSTAVITEV OKLEPNE KOLONE:
Obramba ovire je bila načrtovana iz smeri Brežice.
Dne 01. julij 1991 ponoči je kolona LTRO ZO JLA spremenila načrt in pot po avtocesti M-1 nadaljevala v obratni smeri iz Medvedjeka proti Trebnje, do barikade v Karakovskem gozdu, kjer je prispela ob 03.30 uri, kjer jo je zaustavil in razorožil 2. Vod ČPN TO Sevnica, brez boja.
V pomoč ob cca 3.45 uri, oz. po zaustavitvi predhodniceje prišel intervencijski vod Krško poveljnik – por. Jože ARH.
PRIHOD OSTALIH ENOT TO DOLENJSKE, ORGANIZACIJA NAPADA IN IZMIK:
V teku dneva 01. julija so prispele enote TO Dolenjske. Poveljevanje je prevzel stotnik Mitja Teropšič – namestik poveljnika 25.Obm ŠTO Brežice, v pomoč mu je bil dodan stotnik Mirko Ognjenovič.
Razporeditev enot TO po razporeditvi 01. jul. 1991:
neposredno ob cesti – na levi strani avtoceste, v smeri Ljubljana – Zagreb in z manjšim delom  na desni strani ČPN
TO Sevnica,
intervencijski vod TO Krško,
protioklepna skupina TO Krško,
za kolono okoli 500 m od nje Protidiverzantska četa TO Novo mesto,
v zavarovanju v rajonu vasi Topol Protidiverzantski vod TO Brežice.
Skupaj so enote štele 203 pripadnikov, in so bile vkopane.
Na razpolago smo imeli: 2 netrzajna topa, 2 RM M-57 in 6 kosov ročnega protioklepnega orožja enkratne uporabe tipa Armbrust in Zolja.
Samohodni topniški divizion ZO JLA je razpolagal še z 12 vozili BOV-3. okrog 85 vojakov, od tega 6 oficirjev in 6 podoficirjev.
Po večkratnih neuspešnih pogovorih o predaji je 01. Jul. 1991 ob 23.00 uri poveljnik vseh sil TO v Krakovskem gozdu stot. Teropšič dobil ukaz, da izvede napad, čas pa naj določi sam.
Ob 05.05 smo izvedli napad – signal je dal stot. Teropšič – rafal iz AP.
Po več kot 15 – 20 minutnem ognjenem udaru je bil izdan ukaz o izmiku enot TO.
Izmik SČPN sem vodil organizirano do rezervnih položajev, od tam pa po obvestilu stotnika Ognjenoviča do avtobusov in takoj prevoz iz rajona Topol.
Ob 06.45, ko na položajih ni bilo več pripadnikov enot TO, so letala začela bombardiranje, raketiranja in odmetavala kasetne bombe.
Posledice boja so bile:
Enote TO so imele:
2 ranjena iz sestave ČPN TO Sevnica, enega huje vojaka Rudi Kajtna, ki je bil takoj pripeljan v bolnišnico.
Enota JLA je imela:
najmanj štiri mrtve in 13 ranjenih, en BOV-3 je bil povsem uničen z ročnim protioklepnim orožjem enkratne uporabe, dva zelo poškodovana in še dva z večjimi poškodbami.
Zjutraj so vojaki iz kolone JLA zapustili vozila in se peš podali v smeri Hrvaške. Do 14.00 sta se dve skupini predali enotam milice. V eni skupini je bil tudi komandant enote zračne obrambe JLA.
ČPN TO Sevnica je nato izvajala naloge varovanja avtoceste M-1 v rajonu Bregana – Čatež v sestavu Odreda za posebne namene 25.Obm ŠTO Brežice do njenega razpusta dne 19. julija 1991.
NAJLEPŠA HVALA ZA POVABILO IN VSEM NAJLEPŠA HVALA ZA POSLUH.
 
G O V O R
Janija Koširja v Zalokah, dne 28.06.2018
Spoštovani!
Lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem zbranim na tej proslavi, posebno:
borcem in poveljnikom enot, ki so se bojevale v Krakovskem gozdu;
vsem gostom;
in ostalim prisotnim.
Letos mineva že 27 let od zmagovitega boja enot TO Dolenjske nad Samohodnim lahko topniško-raketnem divisionu ZO JLA iz Karlovca, ki je potekal 02. Julija 1991 od 05:00 ure dalje v rajonu zaselka Topol na avtocesti nedaleč od tega kraja. Zato je potrebno to zmago enot TO negovati, ohranjati spomin na ta dogodek še naprej tudi s tem dejanjem, kot je dvig zastave na kraju, kjer je postavljen pomnik na to hrabro dejanje.
 DANES BOM GOVORIL PREDVSEM O EPN TO OBČINE SEVNICA IN SICER:
MOBILIZACIJA, NASTANITEV IN USPOSABLJANJE EPN
ODHOD ČPN TO OBČINE SEVNICA NA NALOGO
ORGANIZACIJA OBRAMBE CESTNE BARIKADE
ZAUSTAVITEV OKLEPNE KOLONE SAMOHODNEGA LAHKO TOPNIŠKO-RAKETNEGA DIVIZIONA JLA IZ KARLOVCA (LTRD JLA)
PRIHOD ENOT TO DOLENJSKE IN ORGANIZACIJA NAPADA
NAPAD IN IZMIK
MOBILIZACIJA, NASTANITEV IN USPOSABLJANJE EPN:
Mobilizacija Čet za Posebne Namene TO občin Brežice, Krško in Sevnica je bila izvedena 21. junija 1991 po občinah na mobilizacijskih zbirališčih enot.
ČPN TO Sevnica pri skladišču orožja in opreme TO, na Kvedrovi ulici.
Po formiranju enote smo izvedli:
Zadolžitev in delno zamenjavo osebne opreme,
Odhod in namestitev enote v Učni Center za usposabljanje EPN na Planinski cesti V Sevnici, v takratna samska domova GP GRADIS Zagorje.
V dopoldanskem času je iz Krškega v UC prispela še ČPN TO Krško.
ČPN TO Brežice je bila nameščena v Gorenjem Leskovcu nad Blanco.
Poveljstvo UC je v začetni fazi bilo sestavljeno:
Poveljnik UC – stot. Mirko Ognjenovič,
Pov. – stot. Jože Košir;
Referent za splošne zadeve in varnost – štab. vod. Franc Rupret.
Pričeli smo z usposabljanjem EPN po načrtih. Enoti smo usposabljali  predvsem za hitre intervencije, pretres terena, preiskovanje in zaustavljanje v rajonu hribovja Zajčje gore.
 ODHOD ČPN TO SEVNICA NA NALOGO:
jun.1991 Znak za napad iz zraka,
Izdal sem Ustni ukaz poveljnikom vodov SČPN in poveljniku KČPN za premik, tudi vozil iz popisa, v dolino potoka Sevničina v rajon Pekarne,
Po preklicu alarma, odhod enot v UC na Planinsko cesto. Prejel sem ustni Ukaz – stot. Ognjenoviča o postavitvi za začasnega poveljnika SČPN in odhod na nalogo v Krakovski gozd.
Potekala je dopolnitev enote, zast. Vili Logar,
Prihod 2 avtobusov,
Odhod cca 12,30 uri in prihod v Krakovski gozd v rajon zaselka Topol ob13.30 uri,
Primopredaja med  Brežiško četo TO in ČPN TO Sevnica (zast. Edi Zanut iz poveljstva 25. Obm ŠTO Brežice je bil zadolžen za Brežiško četo), vmes kosilo.
ORGANIZACIJA OBRAMBE CESTNE BARIKADE:
Poveljstvo EPN TO Sevnica je bilo v Puntarjevi domačiji v zaselku Topol;
vod, 2.vod in 3.vod levo ob avtocesti vzdolž barikade;
Četna postaja za oskrbo, v gozdu med poveljstvom čete in položajih;
In nekaj vojakov v Zavarovanju poveljstva in komunikacije Velika vas – Rimš –  Raka.
ZAUSTAVITEV OKLEPNE KOLONE SAMOVOZNEGA DIVIZIONA JLA:
Obramba ovire je bila postavljena za prihod sovražnika po avtocesti iz smeri Zagreb – Brežice. Prav tako oba BsT-ja.
Dne 01. julija 1991 ponoči je kolona Lahkega Samovoznega Diviziona Zračne Obrambe spremenila načrtovano pot in iz Medvedjeka krenila po avtocesti M-1 nazaj proti Brežicam. V Karakovski gozd do barikade je enota prispela ob 03.30 uri. Predhodnica z vozilom BOV – 3 je naletela na 2. Vod ČPN TO Sevnica in bila zaustavljena in razorožena brez boja.
V pomoč ob cca 3.45 uri, oz. po zaustavitvi predhodnice je prišel Intervencijski vod TO Krško, poveljnik – por. Jože ARH. Ker je bila še tema sta se enoti preverili z razpoznavnimi znaki, a vsaka enota je imela drugačne. Ob slovenski govorici jima je postalo jasno, da sta obe enoti na isti strani in ni prišlo do konflikta.
ORGANIZACIJA NAPADA:
V teku dneva 01. Julija 1991 so v Krakovski gozd prispele še ostale enote TO Dolenjske.
Poveljevanje nad enotami je prevzel stot. Mitja Teropšič – namestik poveljnika 25.Obm ŠTO Brežice, v pomoč mu je bil dodeljen stot. Mirko Ognjenovič.
Razporeditev enot TO dne 01. julija 1991 v večernih urah je bil sledeč:
Neposredno ob avtocesti in oklepni koloni – na levi strani ceste, gledano v smeri Ljubljana – Zagreb in z manjšim delom na desni strani ČPN TO Sevnica, glavna smer napada,
Intervencijski vod TO Krško,
Proti – oklepna skupina TO Krško;
Za kolono okoli 500m od nje Protidiverzantska četa TO Novo mesto,
V zavarovanju v rajonu vasi Topol Protidiverzantski vod TO Brežice.
Skupaj so enote štele 203 vojakov in starešin in so bile vkopane.
Na razpolago smo imeli poleg pehotne oborožitve še:
2 netrzajna topa, 2 RM M-57 in
6 kosov ročnega protioklepnega orožja enkratne uporabe tipa Armbrust in Zolja.
Samohodni topniško – raketni divizion ZO JLA je razpolagal še z:
12 vozili BOV-3,
okrog 85 vojakov,
od tega 6 oficirjev in
6 podoficirjev.
Po večkratnih neuspešnih pogovorih o predaji je 01. Julija 1991 ob 23.00 uri poveljnik vseh sil TO v Krakovskem gozdu stot. Mitja Teropšič dobil ukaz od poveljnika 2. PŠTO Dolenjske, da izvede napad, čas ob 05:00 uri dne 02. Julija 1991.
Ob 05.05 uri smo izvedli napad – signal za napad  je dal stot Teropšič – rafal iz AP.
Po več kot 15 – 20 minutnem ognjenem udaru je bil izdan ukaz o izmiku enot TO na rezervi položaj.
Izmik SČPN sem vodil organizirano do rezervnih položajev, od tam pa po obvestilu, da prihajajo letala JLA do avtobusov.
Ob 06.45, ko na položajih ni bilo več pripadnikov enot TO, so letala začela bombardirati, raketirati in odmetavati kasetne bombe.
Posledice boja so bile:
Enote TO so imele 2 ranjena enega huje vojak Rudi Kajtna iz SČPN, ki je bil takoj pripeljan v bolnišnico,
Enota JLA je imela najmanj 4 mrtve in 13 ranjenih, en BOV je bil povsem uničen z ročnim protioklepnim orožjem enkratne uporabe, dva zelo poškodovana in še dva z večjimi poškodbami.
Zjutraj so vojaki in oficirji JLA zapustili vozila BOV in se peš podali v smeri hribovja Gorjanci proti Hrvaški. Do 14.00 sta se dve skupini predali enotam milice. V eni skupini je bil tudi komandant enote zračne obrambe.
ČPN TO Sevnica in ČPN TO Krško sta nato izvajali naloge varovanja avtoceste M-1 v rajonu Bregana – Čatež v sestavi Odreda za posebne namene 25.Obm ŠTO Brežice do razpusta enote dne 19. julija 1991.
Posebno moram omeniti še, da sem zasledil pisanja v mnogih prispevkih, celo diplomskih nalogah, različne podatke o številu enot in pripadnikov TO v Krakovskem gozdu pred prihodom Oklepnega diviziona. Po podatkih je bilo na položaju celo 5 enot. To seveda ne drži. Dejstvo pa je, da na položaju in nalogi varovanja barikade do prihoda diviziona ZO JLA 01. Julija 1991 ob 3,30 uri je na položaju bila samo ČPN TO Sevnica, ki je zaustavila in blokirala enoto JLA, nato je v pomoč prispel samo Interventni vod TO Krško. Po blokadi oklepne kolone s strani ČPN TO Sevnica so nato v teku dneva prihajale ostale enote TO in s skupnimi močmi smo dne 02. Julij 1991 ob 05,00 uri izvedli napad, porazili Samohodni division JLA in se varno izmaknili pred zračnim napadom letal sovražne JLA na naše položaje.
Zahvaljujem se častnemu predsedniku OZ VVS Krško gospodu Zdenku Mohar za povabilo na slovesnost.   
HVALA VSEM ZA POSLUH.
FOTOGALERIJA
Fotografije: Ljubo Motore