Svečani dvig Slovenske zastave, Zaloke 29. junij 2017