URADNE URE OZVVS SEVNICA SO VSAK PONEDELJEK
OD 8. DO 10. URE (razen ob praznikih). 

Podatki o OZVVS Sevnica

  NASLOV: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica
Kvedrova 30a, p. p. 72, 8290 Sevnica
  TRR: 03158-1000263683
  MATIČNA ŠTEVILKA: 1139088
  DAVČNA ŠTEVILKA: 61901202
  E-NASLOV: ozvvs.sevnica@kabelnet.net
  TELEFON SEKRETAR: 041 255410

Predsedstvo

  PREDSEDNIK:F FRANC Golob
  ČASTNI PREDSEDNIK: HOČEVAR Venčeslav – Slavko
  ČASTNI PREDSEDNIK: CAJNER Ivan
  NAMESTNIK PREDSEDNIKA SLUKAN Drago
  PODPREDSEDNIK: LEVSTIK Janez
  PODPREDSEDNIK: SELAK Franci
  SEKRETAR: ZELIČ Oskar Zoran
  ČLAN: MOTORE Ljubomir
  ČLAN: OGNJENOVIČ Mirko
  ČLAN: REPOVŽ Stane
  ČLAN: GRACAR Marjan
  ČLAN: JURMAN Franc
  ČLAN: ZIDARIČ Marjan

Nadzorni odbor

  PREDSEDNICA: ZAGRAJŠEK Branka
  ČLANICA: ZEMLJAK Frančiška
  ČLAN: SENICA Maks
  ČLAN: BRLOGAR Franc
  ČLAN: LIPOGLAVŠEK Bojan

Častno razsodišče

  PREDSEDNIK: BOŽIČ Ivan
  ČLAN: SOTOŠEK Franci
  ČLAN: KOŠIR Jože – Jani

Praporščaki

  VODJA PRAPORŠČAKOV:
UDOVČ Ivan
  PRAPORŠČAK: ZELIČ Darko – namestnik vodje praporščakov UDOVČA Ivana
  PRAPORŠČAK: TREFALT Jože – za KS Blanca in Zabukovje
  PRAPORŠČAK: BRLOGAR Franci
  PRAPORŠČAK: MOČAN Janez – za KS Tržišče
  PRAPORŠČAK: ZUPAN Janez – za KS Krmelj in Šentjanž
  PRAPORŠČAK PO POSAVJE: STRITAR Viktor
  PRAPORŠČAK PO POSAVJE: PRUTKI Pavel