Pogled na začetek združenja

Na kratko

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo SEVNICA je domoljubno, nepolitično, neprofitno in ne vladno društvo, ki združuje vse udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz občine SEVNICA, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanja, ki so kot pripadniki s temi pravili določenih organizacijskih oblik in kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991.

(1. člen Statuta OZVVS Sevnica)

Članstvo v OZVVS SEVNICA je prostovoljno. Član lahko postane vsak udeleženec priprav ali vojne za Slovenijo, ki sprejema določbe teh Pravil in izpolnjuje v njih določene pogoje ter poda pismeno prijavo za sprejem v članstvo na Predsedstvo OZVVS SEVNICA.

(7. člen Statuta OZVVS Sevnica)

 
Bežen pogled na začetek združenja

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica, je bilo ustanovljeno leta 1993, najprej kot Območni odbor Občine Sevnica v okviru Pokrajinskega odbora zveze vojnih  veteranov za Slovenijo. Hkrati sta bila ustanovljena še Območni odbor Občine Krško in Brežice.Območni odbor je deloval v sestavi:

Ustanovne listine in postopke registracije Območnega združenja ZVVS Sevnica so pripravili in izvedli

 


Ustanovni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica je bil 16. aprila 2001. V organe so bili izvoljeni:


 


Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica je na izrednem zboru veteranov 13. maja 2004 izvolilo novo vodstvo


ORGANIGRAM ZVEZE