Srečanje praporščakov ZVVS v Škofji vasi, 18. februar 2017