OBVESTILO

Litija, 15. 12. 2023

Pozdravljeni!

V nadaljevanju vam posredujem del odgovora glede OZP, ki je pomemben predvsem za zaposlene vojne veterane.

Za upokojence se ne spreminja nič iz navedenega odgovora pa je razvidno, da bodo zaposleni vojni veterani prejeli potrdilo, ki ga bo v mesecu januarju posredovala pristojna upravna enota veterani pa ga bodo predložili delodajalcu za obračun plač

MARTINA COPOT (Zavod za zdravstveno zavarovanje) Vojni veterani bodo še naprej imeli pravico iz proračuna in vojni veterani tudi ne rabijo skrbeti, da bi morali karkoli posebej urejati. Večina vojnih veteranov, ocenjujemo, da vsaj 50 000, je upokojen in ti bodo dobili celotni nabor podatkov usklajen z ZPIZ-om, torej upokojenci, ki so vojni veterani, ne rabijo ničesar skrbeti. Tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je že opozarjal, da ne rabijo prinašati potrdil, kar bo ZPIZ dobil izmenjavo podatkov o tem preko ZZZS-ja s strani Ministrstva za obrambo, bo torej izpostavljen krogotok podatkov. Zavod za zdravstveno zavarovanje bo dobil podatke o vojnih upravičencih, ki jih bo posredoval vsem izplačevalcem v javnem sektorju. Torej tisti, ki plačujejo neke pravice iz socialnih zavarovanj. Tako na Zavod za zaposlovanje, kot na ZPIZ, tudi finančnemu uradu za kontrolo obračunal. Tudi zavod bo sam za tiste, ki jim bo pošiljal položnice za obvezna zdravstvena zavarovanja tudi za te upravičence preverjal ali morda niso vojni upravičenci in bodo potem dejansko oproščene plačila tega prispevka, ker jim ga bo pokrila država, bo pokriti iz proračuna. Če je vojni veteran oziroma vojni upravičenec, ker je več teh kategorij, slučajno vključen v delovno razmerje, torej da je še delovno aktiven, ne, rabi za 1 pošiljat tistih odločb, ki jih ima. Torej naj ne dostavljajo odločb, ki so jih dobili pred 10, 15 leti svojemu delodajalcu, ampak lahko počakajo posebna potrdila, ki jih bodo dobile na svoje naslove, predvidoma sredi januarja oziroma v drugi polovici januarja. Tako, da bo še dovolj časa, da ta potrdila predložijo delodajalcu za obračun plač. Ker delodajalec bo potreboval podatek za izvzem tega upravičenca, tega svojega delavca iz sistema plačevanja, torej da mu ne bo odtegnil bruto ena, če bo predložil tole posebno potrdilo upravne enote, ki ga bodo dobili po pošti vsi tisti, ki so že prej dobili te stare odločbe. Vsi, ki bodo pa odločbe dobivali ker bodo na novo zaprosili za pravico, tile vojni upravičenci od upravne enote bodo dobivali odločbe že direkt, naslovljene na kritje obveznega zdravstvenega prispevka po 1. 1 in bo potem to potrdilo tam že priloženo. Torej vsi tisti starejši, ki so že pridobili pravico naj ne hodijo po potrdila na upravne enote, ker bo torej kot smo rekli javni sektor dobil podatke avtomatsko, vsi delodajalci pa bodo potem lahko dobili potrdilo od tega delavca, ko jim ga bo prenesel, ko dobi domov, na svoj naslov

 

Mitja Jankovič, generalni sekretar ZVVS