Dokumenti so dosegljivi tudi na spletni strani Zveze veteranov vojne za Slovenijo: http://www.zvvs.si/?stran=forum&id=24

Pravilnik o priznanjih, znakih in kovancih ZVVS
Statut Zveze veteranov vojne za Slovenijo
Pravilnik o članski izkaznici ZVVS
Pravilnik o veteranskih uniformah
Pravilnik o veteranskih pogrebnih slovesnostih
Pravilnik o solidarnostni pomoči ob naravnih in drugih hudih nesrečah
Pravilnik o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in zaupnih podatkov ZVVS
Navodilo za razvitje in uporabo veteranskega prapora
Pravilnik o urejanju in izdajanju glasila Veteran